Firma WOD-BUD powstała w 1988 roku. Firma działając od 1920 roku udokumentowała setki ujęć wody, wykonała tysiące kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków itp. W roku 2010 firma rozszerzyła działalność. Wybudowano linię do segregacji odpadów. Ciągły, dynamiczny rozwój firmy WOD-BUD Sp. z o.o. gwarantowany jest przez konsekwentną politykę Prezesa firmy, który kieruje spółką od momentu jej powstania. Spółka realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania.

Kategorie: Sponsorzy