SPICE GEARS

0%

STRONA W BUDOWIE

 

INFORMACJE O SPICE GEARS

Spice Gears

Mimo że jesteśmy dość młoda drużyną mamy za sobą wiele sukcesów którymi nie może się pochwalić zbyt wiele starszych drużyn. Zobacz jak wiele osiągnęliśmy w tak krótkim czasie

WINDSOR, KANADA 2016 JUDGES AWARD (NAGRODA SĘDZIÓW)

 przyznawana drużynie, której dynamika, wysiłki i osiągnięcia zostały uznane jednogłośnie przez panel sędziowski.  

KANADA 2017 FIRST DEAN‘S LIST FINALIST AWARD DLA SZYMONA SZOSTAKA

nagroda przyznawana dla wybitnego członka drużyny, który w sposób szczególny prezentuje wartości FIRST i STEAM oraz propaguje je w swoich codziennych działaniach.

USA 2017 FIRST GLOBAL GRAND CHALLENGE AWARD:
SREBRNY MEDAL

za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji punktowej na 153 reprezentacje z całego świata.

SHENZHEN CHINY 2018 REGIONAL WINNERS (ZWYCIĘZCA TURNIEJU)

przyznawana drużynom, które wygrały turniej. W turnieju brało udział 35 drużyn.

SHENZHEN CHINY 2018 REGIONAL CHAIRMANS AWARD

(Nagroda Przewodniczącego FIRST) najbardziej prestiżowa nagroda organizacji FIRST. Przyznawana nielicznym drużynom za  szczególny wkład w promowanie nauk technicznych oraz wartości FIRST i STEAM w środowisku lokalnym i globalnie. Zdobywcy tej nagrody traktowani są jako wzór dla pozostałych drużyn programu.

SZANGHAJ, CHINY 2018 REGIONAL WINNERS (ZWYCIĘZCA)

przyznawana drużynom, które wygrały turniej. W turnieju brały udział 32 drużyny.

SZANGHAJ, CHINY 2018 ENTREPRENEURSHIP AWARD (NAGRODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

 Nagroda Przedsiębiorczości jest sponsorowana przez Kleiner Perkins Caufield and Byers – przyznawana drużynie, która sporządziła szczegółowy i realny biznesplan na dany sezon i, trzymając się go, była w stanie osiągnąć założone cele.

SZANGHAJ, CHINY 2018 WOODIE FLOWERS FINALIST AWARD DLA DARIUSZA GŁUCHOWSKIEGO

przyznawana najlepszym mentorom, których działania w sposób szczególny uczą, motywują i inspirują środowisko osób zaangażowanych w programy FIRST.

CHINA ROBOTICS CHALLENGE SHENZHEN, CHINY 2018 INSPIRATION AWARD (NAGRODA INSPIRACJI)

przyznawana drużynom, których postawa w trakcie turnieju może być inspiracją dla pozostałych drużyn.

MEKSYK ALBERT EINSTEIN AWARD FOR FIRST GLOBAL INTERNATIONAL EXCELLENCE: BRONZE

Nagroda FIRST Global Międzynarodowa Doskonałość imienia Alberta Einsteina: brązowy medal – trzecie miejsce spośród 183 w najbardziej prestiżowej kategorii. Drużyny otrzymujące nagrodę imienia Alberta Einsteina muszą reprezentować swą postawą wzorcowe wartości zarówno techniczne, które są sprawdzane podczas rozgrywki, jak i społeczne oraz fair-play. 

STAMBUŁ, TURCJA 2019 REGIONAL WINNERS (ZWYCIĘZCA TURNIEJU)

przyznawana drużynom, które wygrały turniej. W turnieju brały udział 34 drużyny.

STAMBUŁ, TURCJA 2019 INNOVATION IN CONTROL AWARD

Nagroda za Innowację w Kontroli Robota sponsorowana przez Rockwell Automation – przyznawana drużynom, których system kontroli został zaprojektowany, zbudowany lub zaprogramowany w sposób szczególny. Dodatkowo, innowacja ta miała realną wartość w przełożeniu na wydajność robota podczas turnieju.

BOSPHORUS REGIONAL, TURCJA 2019 REGIONAL WINNERS (ZWYCIĘZCA TURNIEJU)

przyznawana drużynom, które wygrały turniej. W turnieju brały udział 32 drużyny.

BOSPHORUS REGIONAL, TURCJA 2019 REGIONAL CHAIRMANS AWARD

Nagroda Przewodniczącego FIRST – najbardziej prestiżowa nagroda organizacji FIRST. Przyznawana nielicznym drużynom za  szczególny wkład w promowanie nauk technicznych oraz wartości FIRST i STEAM w środowisku lokalnym i globalnie. Zdobywcy tej nagrody traktowani są jako wzór dla pozostałych drużyn programu.