Andrzej Maj

Andrzej Maj jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie i dwóch kierunków studiów podyplomowych: Zarządzania w Agrobiznesie na AR w Lublinie i Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i Instytucjach Publicznych na WSPiA w Lublinie.

Jako lokalny polityk działa na rzecz dobra naszego regionu od kilkunastu lat. W 2013 został Starostą Powiatu Kraśnickiego i działa na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki oraz innowacji.

Dzięki współpracy Pana Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja oraz Pana Richarda Kuśmierczyka powstała drużyna SPICE GEARS. Nasza współpraca ciągle rozwija się.