Mentorzy

Dariusz Głuchowski

Mateusz Bielecki

Bartosz Pisiak

Aleksander Nawrocki

Andrzej Maj

Ryszard Kuśmierczyk

Łukasz Koziarz

Magdalena Wieczorek