Mentorzy

Dariusz Głuchowski

Bartosz Pisiak

Andrzej Maj

Ryszard Kuśmierczyk

Marcin Giza

Łukasz Koziarz