Mentorzy

Dariusz Głuchowski

Bartosz Pisiak

Andrzej Maj

Ryszard Kuśmierczyk

Łukasz Koziarz

Magdalena Wieczorek