Mechanicy

Michał Kołodyński
Michał Ambrożkiewicz
Kacper Gąsiorowski
Dominika Mazur
Kamil Janik
Karol Kloc
Kornel Krawiec
Robert Sulowski
Łukasz Nawrocki