Aleksandra Łazarz

Social Media

Sezon: 2017-2018

Uczennica ZS2 w Kraśniku o profilu politologiczno-prawnym.

Interesuje ją malarstwo baroku i romantyzmu, oraz ogólnie – historia. Lubi poszukiwać kreatywnych rozwiązać i poznawać innowacyjne pomyły. W domu ma własną małą bibliotekę.

Kategorie: Członkowie