Aleksandra Łazarz

Aleksandra Łazarz Social Media Sezon: 2017-2018 Uczennica ZS2 w Kraśniku o profilu politologiczno-prawnym. Interesuje ją malarstwo baroku i romantyzmu, oraz ogólnie – historia. Lubi poszukiwać kreatywnych rozwiązać i poznawać innowacyjne pomyły. W domu ma własną małą bibliotekę.