Nowy członek drużyny, który stara się jak najlepiej pomóc po każdym kątem